Privacy Policy Georg Davidsen

Deze website ("website") wordt geëxploiteerd door Georg Davidsen. Deze privacy policy beslaat alleen de gegevens die via deze website worden verzameld en is op alle websites van Georg Davidsen van toepassing.

BEVEILIGING

Georg Davidsen gaat zorgvuldig met de hem toevertrouwde persoonlijke gegevens om. Al uw vertrouwelijke gegevens worden uitsluitend versleuteld over het internet verstuurd met gebruikmaking van Secure Sockets Layer (SSL), herkenbaar aan "https://.." of het hangslotsymbool in de adresbalk van uw browser.

PRIVACY POLICY

Hier onder zetten wij uiteen waarom en hoe Georg Davidsen gegevens verzamelt en verwerkt. Omdat deze website voortdurend in ontwikkeling is, zal onze privacy policy aan verandering onderhevig zijn.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE

U kunt zich binnen een belangrijk deel van onze website bewegen zonder dat u daarvoor enige persoonlijke gegevens hoeft af te staan. Op sommige plaatsen en momenten zullen wij u hier echter wel om vragen. Het kan voorkomen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen of functionaliteit van onze website als u er voor kiest deze gegevens niet te verstrekken.

Elke keer dat u winkelt bij Georg Davidsen - online, worden de persoonlijke gegevens die u invoert opgeslagen. Dit gebeurt bij het het bezoeken van onze website, het doorzoeken van de catalogus of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een gebruikersprofiel aanmaakt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), geboortedatum en/of e-mailadres opslaan. Indien u een zakelijke klant bent, slaan wij ook uw BTW- en KvK-nummer op.

Indien u van één van onze diensten gebruik maakt of deelneemt aan een onderzoek, promotie of actie, kunnen wij u om aanvullende gegevens vragen als uw leeftijd, persoonlijke interesses of voorkeur voor bepaalde produkten.

Als u bestellingen plaatst, slaan wij gegevens met betrekking tot de desbetreffende produkten of diensten die u bestelt of gebruikt.

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt onze webserver automatisch anonieme gegevens als bijvoorbeeld uw IP-adres en mogelijk algemene informatie omtrent uw locatie. Deze automatisch vergaarde informatie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verbeteren van het ontwerp van onze website, assortiment, klantenservice en speciale aanbiedingen.

HOE GEBRUIKEN WIJ DE VERZAMELDE GEGEVENS

De gegevens die wij verzamelen wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder:

  • het voltooien van uw aankooptransactie
  • het leveren van de door u verlangde diensten
  • het toesturen van onze catalogi en andere aanbiedingen per post of e-mail
  • het vaststellen van uw voorkeuren voor  produkten en diensten, zodat wij u kunnen attenderen op nieuwe of aanvullende produkten, diensten en acties welke mogelijk uw interesse hebben.
  • het kunnen terugroepen van produkten of verschaffen van extra informatie aangaande de produkten die u gekocht heeft
  • het verbeteren van ons artikelaanbod, klantenservice en algehele winkelimpressie

MET WIE DELEN WIJ DE GEGEVENS

Georg Davidsen: Wij kunnen gegevens delen binnen ons bedrijf met één van onze nevenvestigingen.

Aanbieders van diensten: Indien van toepassing, verstrekken wij informatie aan externe bedrijven/instanties die ons helpen u onze produkten en diensten te kunnen aanbieden en leveren. U kunt hierbij denken aan onze hosting provider, die digitale opslag en analyse verschaft, of één van onze transporteurs die uw bestelling bij u thuis of een afhaalpunt aflevert. Bent u een zakelijke klant, dan controleren wij ook uw BTW- en KvK-nummer met behulp van het VIES en het handelsregister.

Zakelijke transacties: Bij een bedrijfsovername of wijziging van rechtsvorm kunnen wij een kopie verschaffen van uw persoonlijke gegevens of deze overdragen aan de nieuwe rechtsperso(o)n(en). Voorafgaand aan wijziging van eigenaarschap of beheer van uw persoonlijke gegevens zult u op de hoogte worden gesteld via e-mail of een duidelijke mededeling op onze website, indien uw persoonlijke gegevens verwerkt zullen gaan worden op een wijze welke in strijd is met de huidige privacy policy. Georg Davidsen behoudt zich echter het recht voor om zijn bedrijf en/of bezittingen geheel of gedeeltelijk op elk willekeurig moment te kunnen overdragen aan een tussenpersoon of onafhankelijke derde, ongeacht het doel en zonder enige beperking. Georg Davidsen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de via zijn websites verkregen persoonlijke gegevens over te dragen aan of te delen met de koper van het betreffende deel van zijn bedrijf waar de gegevens mee samenhangen of toe behoren.

Wettelijke gronden: We kunnen toegang tot onze gegevens verschaffen indien de wet ons verplicht mee te werken aan politieonderzoek of rechtszaken om misbruik of onrechtmatig gebruik van onze website te voorkomen of tegen te gaan, om onze aansprakelijkheid te beperken, rechten te beschermen of de rechten, bezittingen of veiligheid van bezoekers van onze website of het publiek te beschermen.

Wij delen uw gegevens nimmer met: Advertentiebedrijven of datamakelaars, ook niet tegen betaling.

COOKIES

Een "cookie" is een klein gegevensbestand dat uw internetbrowser opslaat op uw PC, laptop, tablet of smartphone. Het stelt ons in staat uw PC te herkennen zodra u onze website bezoekt door de identificatiecodes in het cookie te koppelen aan andere klantgegevens die wij van u bezitten. Deze klantgegevens zijn opgeslagen in onze beveiligde database.

Georg Davidsen gebruikt cookies om bij te houden wat er in uw winkelmandje zit en om u te herkennen wanneer u onze website weer bezoekt. U kunt er voor kiezen om het gebruik van cookies door Georg Davidsen niet toe te staan door dit in uw browservoorkeuren in te stellen. Het is dan mogelijk dat bepaalde delen van de website niet werken als beoogd.

KLANTREGISTRATIE

Om het winkelen bij Georg Davidsen te vergemakkelijken, kunt u zich registreren op onze website. Als geregistreerde klant hoeft u eenmalig uw verzend- en factuuradres op te geven; deze worden opgeslagen voor uw toekomstige bestellingen. Met uw naam en een wachtwoord naar keuze kunt u op elk moment inloggen in uw account om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Gebruikt u een publiek toegankelijke PC voor uw bezoek aan onze website, vergeet dan vooral niet na afloop UIT TE LOGGEN. Uw gegevens worden bij ons opgeslagen en zijn dan ontoegankelijk voor de andere gebruikers van de betreffende PC.

E-MAIL

U ontvangt alleen aanbiedingse-mails van ons als u ons daarom hebt gevraagd. Wilt u geen e-mail van Georg Davidsen ontvangen, klik dan op de link "Afmelden" onderaan in het bericht.

AANVAARDING

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden uiteengezet in deze Privacy Policy.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Voor vragen kunt u mailen met onze klantenservice

© 2022 Georg Davidsen. Alle rechten voorbehouden.